Combined ShapeCreated with Sketch.

Fundacja "Pro Polonia"

Fundacja Pro Polonia powołana 12 października 2020 r. organizuje cykle wykładów online w ramach Uniwersytetu Otwartego, a także uczestniczy w organizacji kongresów, zjazdów i spotkań polonijnych. Współpracujemy także z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz Polonii raz wszystkimi, którzy prowadzą działalność edukacyjną, naukową oraz sportową.

Obszary działania

Wykłady

Fundacja organizuje cykle wykładów online w ramach Uniwersytetu Otwartego.

Wydarzenia

Uczestniczymy w organizacji kongresów, zjazdów i spotkań polonijnych.

Współpraca

Współpracujemy z instytucjami
i organizacjami działającymi
na rzecz Polonii

Combined ShapeCreated with Sketch.

Między słowami

Partnerzy

Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”

Polski Komitet
Olimpijski